Når du har angivet dit cpr-nummer samt dit navn, hentes hele din adresse fra cprnr-registeret.
Navn og adresse hentet fra cpr-registeret
Du skal angive enten telefonnummer (fastnet) og/eller mobilnummer.
Hvis du ikke kan angive telefonnummer (fastnet) og/eller mobilnummer, markeres dette ved at angive tegnet - (minus)
Hvis du har bemærkninger vedrørende din indmeldelse kan du angive disse her.
Stamoplysninger

 Cpr nummer (ddmmååååxxxx)
 Fornavn
 Efternavn
 Co-adresse
 Adresse
 Adresse 2
 Land
 Postnummer By
 Telefonnummer
 Mobil nummer
 E-mail adresse
 Bemærkninger


Fødevareforbundet NNF må gerne sende mig information og nyheder, hvori der indgår medlemstilbud og rabatter fra Fødevareforbundet NNF og deres samarbejdspartnere på sms / e-mail Ja Nej


Har du spørgsmål til din indmeldelse, så skriv til nnf@nnf.dk.
Virksomheden ejes af Virksomheden drives af Er eller var du medarbejdende ægtefælle i skattemæssig henseende Er eller blev der indgået lønaftale om beskæftigelse i ægtefælles virksomhed Er du momsregistreret Ejer eller driver du eller din ægtefælle selvstændig virksomhed - eventuelt som et selskab - fx landbrug, forretning eller udlejningsvirksomhed, eller har du eller din ægtefælle drevet sådan en virksomhed Jeg arbejder eller jeg har arbejdet i en virksomhed, der drives eller blev drevet af mig eller min ægtefælle, samlever eller nærmeste familie Jeg arbejder eller jeg har arbejdet i et selskab, hvor jeg eller min ægtefælle, samlever eller nærmeste familie ejer eller har ejet kapital, fx aktier eller anparter Er anparter eller aktier medarbejderaktier Min/min ægtefælle sammen med nærmeste families andel udgør Jeg eller min ægtefælle er momsregistreret Jeg er selv- eller medbygger Jeg har ulønnet arbejde Jeg får dansk eller udenlandsk pension eller lignende Jeg får førtidspension efter lov om social pension, delpension eller tilsvarende udenlandske ydelser, eller har du søgt herom Jeg er i fleksjob (må ikke forveksles med jobtræning/ansættelse med løntilskud) Bemærkninger Har du søgt om, eller får du social pension Har du søgt om, eller får du delpension Får du nogen form for offentlig støtte til virksomheden Får du i øjeblikket sygedagpenge fra kommunen
 
 
Telefon   Mobil   E-mail  
16-09-2019
NNF16-09-2019